Postroll

Základní údaje

Formát

Formát videa: .mp4, .mov, .avi, .mpeg, .wmv

Rozměr

Poměr stran: 16:9 / 4:3
min.640x360px

Max. datová velikost

bez omezení

Max. délka spotu

15s bez možnosti přeskočení (30s na dotaz)

 

Obecná pravidla pro výrobu reklamních formátů

  • Banner nesmí být tzv. "trikový" což znaméná, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů. Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.
  • Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.
  • Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner nebo po dohodě.

specifikace prokliku reklamních formátů