Videoad

Základní údaje

Formát

Rozměr

Základna - 1000x200/300x300
iLayer - 1000x700

Max. datová velikost

Základna - 100kb
iLayer - 500kb

Obecná pravidla pro výrobu reklamních formátů

  • Banner nesmí být tzv. "trikový" což znaméná, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů. Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.
  • Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.
  • Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner nebo po dohodě.

specifikace prokliku reklamních formátů